Regulamin

REGULAMIN SKLEPU E-LAZIENKA.COM.PL


 

Prosimy o zapoznanie się z treścią naszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na wszystkie jego postanowienia.

1. Sklep internetowy e-lazienka.com.pl („Sklep”) prowadzony jest przez spółkę GRANITAN Grzegorz Biernacki, Wojciech Zając s.c., Warszawska 135, 05-092 Łomianki, REGON: 145972268, NIP: 7010332428 („Sprzedawca”) – wpisana do CEIDG przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży.

Kontakt z nami

1. Nasz adres: Warszawska 135, 05-092 Łomianki.
2. Nasz adres e-mail: biuro@granitan.pl.
3. Numer telefonu: +48 22 243 34 34, +48 535 33 45 44 (pon-pt od 9:00 do 16:00).
4. Numer naszego rachunku bankowego: 54 1140 2004 0000 3402 7413 9819 (mBank).


§1 Zakładanie konta w Sklepie oraz logowanie


1. Założenie konta w naszym sklepie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Posiadanie konta nie jest warunkiem robienia zakupów w naszym sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.

3. Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracji i zaakceptować Regulamin. Niezbędne jest podanie danych takich jak Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon. W przypadku zakupu jako Przedsiębiorca do wystawienia faktury konieczne jest podanie dodatkowo Nazwy firmy oraz Identyfikatora NIP.

4. Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto w naszym Sklepie. Wystarczy powiadomić o tym w dowolnej formie Sprzedawcę.

5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych przez Ciebie w Formularzu rejestracji.

§2 Oferty w Sklepie

1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian na przyszłość w treści wystawionych w Sklepie ofert oraz ich anulowania, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).

2. Twoje zamówienia są realizowane zawsze na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.

3. Zdjęcia towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd towarów, co ma na celu umożliwienie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie. Informujemy, że mogą występować niewielkie różnice pomiędzy zdjęciem towaru a jego faktycznym wyglądem, wynikających z naturalnych różnic pomiędzy grafiką komputerową a rzeczywistością.

4. Zawsze możesz przed złożeniem zamówienia zażądać rzeczywistego zdjęcia towaru oraz dodatkowych informacji o konkretnym towarze, który Cię interesuje.

5. W przypadku poinformowania Państwa o obniżeniu ceny naszego towaru podajemy obok nowej ceny także informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§3 Składanie zamówień

1. Możesz złożyć zamówienie u nas uprzednio logując się (dane adresowe będą zapamiętane na przyszłość) lub bez rejestracji.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór towaru/ów („Dodaj do koszyka”), ustalenie ilości towaru, metody dostawy, sposobu płatności, przekazanie danych adresowych, zaakceptowanie Regulaminu oraz zatwierdzenie zamówienia (guzik „Potwierdzam zakup”).

3. Zamówienie jest złożone w momencie kliknięcia w guzik „Potwierdzam zakup”. Do tego momentu możesz modyfikować swoje zamówienie.

4. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.


5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu.

6. Po otrzymaniu zamówienia weryfikujemy, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. Powiadomimy Cię o nieprawidłowościach w treści złożonego zamówienia.

7. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.

8. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni od pierwszej próby, nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię mailowo podając inny sposób dokonania płatności.

9. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:

• anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,
• przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,
• zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.

10. W przypadku braku kontaktu z Tobą w ciągu 10 dni od poinformowania Cię o braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

11. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz tego samego dnia wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy oraz zawierającą informacje wymagane przez prawo powszechne.


§4 Płatność za towar, koszty dostawy, rachunkowość


1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.

2. Za towar możesz zapłacić: z góry poleceniem przelewu na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych albo przy odbiorze przesyłki - za pobraniem.
Możesz zapłacić także następującymi kartami płatniczymi:

• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• MasterCardElectronic
• Maestro"

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz są podane w złotych polskich.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że w opisie aukcji podano inaczej.

6. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru w formularzu zamówienia, spośród dostępnych możliwości.

7. W przypadku odbioru osobistego nie ponosisz kosztów dostawy towaru.

8. Powinieneś dokonać płatności za towar wraz z kosztami dostawy w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, w ustalony sposób. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie. Jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy.

9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
10. Wystawiamy faktury VAT na podstawie obowiązujących przepisów.

11. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych, które zostaną na nas nałożone przez przewoźnika. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.

12. W przypadku podmiotów innych niż konsumenci, Klient w ww. przypadku ponosi koszty magazynowania w wysokości 3,00 zł/dziennie.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 Dostawa towaru

1. Zamówione towary dostarczamy na terytorium RP oraz zagranicą.

2. Termin nadania przez nas przesyłki podany jest w opisie aukcji. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem, do chwili wydania przesyłki przewoźnikowi.

3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką.

7. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.

§6 Uszkodzenie przesyłki przez kuriera

1. W chwili dostarczenia przesyłki masz obowiązek sprawdzenia jej zewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej wewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braku przesyłki prosimy o jej nieodbieranie. Masz wówczas obowiązek żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.

3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, masz obowiązek powiadomienia nas o tym fakcie w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.

4. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.


§7 Odstąpienie od umowy bez podania powodu

1. Niniejszy paragraf stosuje się wyłącznie wobec konsumentów oraz innych podmiotów, do których stosuje się przepisy o ochronie konsumenta na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa także przed otrzymaniem towaru.

3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, tj. można go wypakować, oglądnąć, ale nie wolno go zamontować lub użyć, nawet jednokrotnie. Prosimy pamiętać, że towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.

4. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu, wskazując towar, z którego chcesz zrezygnować. Dla ułatwienia możesz także skorzystać w tym celu z Formularza Odstąpienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta

5. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.

6. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożyłeś nam oświadczenie o odstąpieniu.

7. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika.

8. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy. Jednakże możemy wstrzymać zwrot do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.

10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8 Reklamacje

1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar zgodny z umową.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest Tobie potrzebny, a o którym powiadomiłeś nas najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a my go zaakceptowaliśmy,
c) towar ponadto musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj się go używa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,
d) towar ponadto musi występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz nasze publiczne zapewnienie,
e) towar ponadto musi być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać,
f) towar ponadto musi być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Ci udostępniliśmy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że otrzymany od nas towar nie jest zgodny z umową, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej oraz telefonicznej.

4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem podanym we wstępie Regulaminu „KONTAKT Z NAMI”.

5. Reklamacja powinna zawierać:
1. Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;
2. dane towaru,
3. dowód jego zakupu,
4. okoliczności powstania wady,
5. opis wady oraz jej zdjęcie/a,
6. preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.

6. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu etc).

7. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.

8. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją, chyba że będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami.


9. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w taki sam sposób, w jaki została złożona.

10. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.

11. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności tego towaru był w ofercie lub umowie przedłużony. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się w tym terminie, istniał w chwili jego dostarczenia, chyba że udowodnimy inaczej albo że domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

12. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Ciebie lub na Twoje zlecenie wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez nas.

13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową możesz żądać jego wymiany lub naprawy. Jednakże możemy dokonać wymiany, gdy żądałeś naprawy, lub możemy dokonać naprawy, gdy żądałeś wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby od nas poniesienia nadmiernych kosztów.

14. Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

15. Powinieneś udostępnić nam towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbierzemy ten towar od Ciebie na nasz koszt.

16. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, zdemontujemy ten towar oraz zamontujemy go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zlecimy wykonanie tych czynności na nasz koszt.

17. Nie jesteś zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

18. Możesz złożyć nam oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta
b) nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z umową, zgodnie z postanowieniem 9c-9f,
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową.
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochronnych, polegających na wymianie lub naprawie.
e) z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

20. Zwrócimy Ci kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia.

21. Nie możesz odstąpić do umowy, jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

22. W razie odstąpienia od umowy powinieneś niezwłocznie zwrócić nam towar.  Wówczas zwrócimy Ci cenę za ten towar, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Cenę zwrócimy Ci w ten sam sposób, w jaki ty za ten towar zapłaciłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób jej zwrotu. W przypadku uszkodzenia zwracanego towaru, roszczenia są rozpatrywane między klientem a przewoźnikiem doręczającym przesyłkę. 

23. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.

24. Wobec Użytkowników, którzy nie korzystają z ochrony właściwej konsumentom odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.


§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza Twoich praw, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon. Nie stosujemy innych środków komunikacji online.

3. Umowy zawierane są z Państwem w języku polskim.

4. Opinie kupujących o naszych towarach, zamieszczone w naszym sklepie są autorstwa tylko tych klientów, którzy kupili nasze towary. Nie zamieszczamy i nie zlecamy innym zamieszczania opinii nieprawdziwych ani też nie zniekształcamy opinii naszych klientów w celu promowania naszych towarów.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszym profilu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

7. Sprzedawca za pomocą Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży oraz umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Kont Użytkowników. Obie usługi świadczone są bezpłatnie oraz na czas nieokreślony.

8. Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:
a) wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
b) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),
c) Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),
d) pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem albo co do którego nie stosuje się przepisów o konsumentach, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.

11. Nie ustalamy indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. O zmianie będziecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).

13. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.

14. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies.

12. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl